Vi skapar den nya generationens nät

Nya tekniker och en ökad anslutning av IoT kräver nät med allt högre kapacitet, snabbare hastigheter och minimala fördröjningar. Som konsulter inom projektledning av nätutbyggnad och nättransformation hjälper vi er att möta framtidens krav med anslutning till 5G.

Kompetensområden

Internet of Things

Hem, byggnader, bilar, industrimaskiner… I framtidens samhälle är det mesta uppkopplat. Något som förstås ställer krav på leverans av driftsäkra, robusta och säkerhetsmässigt fungerande nät. 5G är den främsta möjliggöraren för utvecklingen av Internet of Things och smarta samhällen.

Mobilnät

Ett mobilnät består av många delar och komponenter som alla är beroende av varandra för att nätet ska fungera optimalt. Vid nätutrullning är därför planering, erfarenhet och god helhetsförståelse viktigt för att lyckas.

Fibernät

Fibernätet ger en snabb internetanslutning med hög kapacitet och minimala störningar – ett måste i dagens internetbaserade värld. Våra konsulter inom fiberoptik kan hjälpa till med alla delar i fiberprojektet. 

Projektledning

Som specialister inom telekommunikation och fiberoptiska nät erbjuder vi konsulttjänster inom projekt- och programledning. Men en kombination av senior projektledning och tekniskt kunnande kan vi hjälpa till hela vägen från design och planering till driftsättning, optimering och överlämning.