Globalt erkända certifieringar

Våra certifieringar från Project Management Institute (PMI) och ScrumAlliance. är baserade på etablerade standarder och pågående forskning för att möta behoven hos organisationer över hela världen.

Program Management Professional (PgMP)®

PMIs seniora certifiering Program Management Professional (PgMP) innehas av omkring 3000 personer i världen har varav endast ett fåtal i Sverige. Med programledning i en mogen organisation är det tydligt att en organisations projekt har betydligt mer möjlighet att lyckas än utan programledning.

Project Management Professional (PMP)®

PMIs certifiering Project Management Professional (PMP) är idag världens mest etablerade och erkända certifiering inom projektledning.

Certified ScrumMaster (CSM)®

Scrum Alliance certifiering Scrum Master (CSM) baseras på agila metoder som lämpar sig framförallt för IT-projekt och produktutveckling. En Scrum Master har en coachande funktion och ser till att teamet har rätt förutsättningar att arbeta i rätt riktning och leverera värde.