Redo att möta framtidens krav

Som konsulter inom telekommunikation och fiberoptiska nät erbjuder vi konsulttjänster inom projekt- och programledning. Med internationell erfarenhet och unik kompetens inom både trådlösa och fiberbaserade nät hjälper vi våra kunder med nätutbyggnad och nättransformation anpassat till 5G.

Internet of Things

Hem, byggnader, bilar, industrimaskiner… I framtidens samhälle är det mesta uppkopplat. Något som förstås ställer krav på leverans av driftsäkra, robusta och säkerhetsmässigt fungerande nät. 5G är den främsta möjliggöraren för utvecklingen av Internet of Things och smarta samhällen.

Fibernät

Fibernätet ger en snabb internetanslutning med hög kapacitet och minimala störningar och är ett måste i dagens internetbaserade värld. Våra konsulter inom fiberoptik kan hjälpa till med alla delar i fiberprojektet.

Mobilnät

Ett mobilnät består av många delar och komponenter som alla är beroende av varandra för att nätet ska fungera optimalt. Vid nätutrullning är därför planering, erfarenhet och god helhetsförståelse viktigt för att lyckas.

Mobila basstationer

Basstationerna representerar radiodelen i mobilnätet och är utplacerade i stort antal. En basstation innehåller flera celler som arbetar på specifika radiofrekvenser.