Mobila basstationer

Basstationerna representerar radiodelen i mobilnätet och är utplacerade i stort antal. En basstation innehåller flera celler som arbetar på specifika radiofrekvenser.

Basstationer för mobiltelefoni

En basstation för mobiltelefoni består av sändare, mottagare och antenn. Antennen kan sitta i toppen på en radiomast eller mast eller på höga punkter som hustak, skorstenar eller liknande. Massor av basstationer finns utplacerade för att ge oss uppkoppling för både telefoni och internet.

Benämningar på basstationer

Olika benämningar används för basstationer beroende på vilken generation av teknologi som används – 2G, 3G, 4G etc.