Mobilnät

Ett mobilnät består av många delar och komponenter som alla är beroende av varandra för att nätet ska fungera optimalt. Vid nätutrullning är därför planering, erfarenhet och god helhetsförståelse viktigt för att lyckas.

Nybyggnad eller expansion av basstationer

Vid utrullning av mobilnät kan man bygga nya basstationer eller expandera befintliga. Om man byter ut basstationer kallas detta ofta för ”swap”. En swap är ofta mer komplicerad då det innebär byte till ny utrustning. Det är extremt viktigt att planering sker korrekt och att erfarenhet finns från liknande projekt.

Mobilnätets täckning

Ett mobilnät består av täckningsområden som kallas celler eller kluster. Dessa är fördelade över ett stort geografiskt område. Varje cell består av en eller flera radiosändare (vanligtvis i en basstation) som ger radiotäckning för sitt område. En cell tilldelas flera frekvenser som skiljer sig från intilliggande celler för att undvika störningar och säkerställa optimal kvalitet för mobilnätets olika tjänster. Placering av celler kräver en noggrann planering och många faktorer måste analyseras inklusive terräng och mottagningsegenskaper. 

Kärnnät och transmissionsnät

Det mobila kärnnätet är en central del av mobilnätet som tillåter mobilabonnenter att använda alla de tjänster de har rätt till. Den tillhandahåller viktiga funktioner såsom abonnentprofilinformation, abonnentplats, autentisering av tjänster och nödvändiga omkopplingsfunktioner för röst och datasessioner.

En annan mycket viktig komponent i mobilnätet är transmissionsnätet som kopplar samman radionätet med det övriga nätet och möjliggör kommunikationen i ett mobilt nät. Både radio- och kärnnät har utvecklats avsevärt genom utvecklingen av mobilnät från 2G till 3G, 3G till 4G och nu 4G till 5G.

Övervakning av ett nät är också en mycket viktig komponent där stora förändringar sker inom Operation Support System (OSS). Övervakning av ett nät sker dygnet runt och är beroende av olika system. Virtuella nätverksfunktioner (NFV) och Management and Orchestration (MANO) är något som växer inom detta område.

Erfarna konsulter inom mobilnät

Ett mobilnät är beroende av att många olika delar och komponenter samverkar optimalt. Lång erfarenhet från liknande projekt, detaljerad planering och en god helhetsförståelse är därför viktigt för en lyckad nätutrullning. Våra konsulter inom mobilnät har bred erfarenhet och kan hjälpa till hela vägen från nätdesign och radioplanering till nätintegration, optimering och överlämning till drift.

Viktiga delar vi hanterar i mobilnätsprojekt:

Erfarna konsulter inom mobilnät

Ett mobilnät är beroende av att många olika delar och komponenter samverkar optimalt. Lång erfarenhet från liknande projekt, detaljerad planering och en god helhetsförståelse är därför viktigt för en lyckad nätutrullning. Våra konsulter inom mobilnät har bred erfarenhet och kan hjälpa till hela vägen från nätdesign och radioplanering till nätintegration, optimering och överlämning till drift.