Projektledning inom telekommunikation

Som specialister inom telekommunikation och fiberoptiska nät erbjuder vi konsulttjänster inom projekt- och programledning. Men en kombination av senior projektledning och tekniskt kunnande kan vi hjälpa till hela vägen från design och planering till driftsättning, optimering och överlämning.

Internationell kompetens

Vi har internationell erfarenhet av nätutbyggnad och nättransformation för stora globala operatörer och ledande leverantörer. Med unik kompetens inom både trådlösa och fiberbaserade nät hjälper vi våra kunder att möta framtidens krav. Vårt mål är att främja utvecklingen hos organisationer och skapa ökad lönsamhet med mätbara resultat.

Agil arbetsmodell

För en optimerad process arbetar vi agilt och tillämpar standardiserade verktyg och metoder. Vi har lång erfarenhet att implementera och arbeta med olika projektstyrningsmodeller som XLPM och PROPS-C.

Från design till färdig installation

Vår kombination av senior projektledning och tekniskt kunnande gör att vi kan hjälpa till hela vägen från design och planering till driftsättning, optimering och överlämning.

Våra tjänster

Våra tjänster