En inblick i våra uppdrag

Från nybyggnation av fibernät till nätutbyggnad och modernisering. Här kan du ta del av hur vi har hjälpt våra kunder inom olika telekommunikationsprojekt.

IP–Only – fiber till glesbygden

För IP-Only håller vi just nu på med nybyggnation av FTTH (Fiber to the home) i glesbygden. Vi hjälper dem att skapa nya anslutningar till varje unik adress, ett omfattande arbete då avstånden ofta är mycket stora. 

RESULTAT: Vi ansvarar för över 7000 anslutningar i glesbygd och har idag lyckats slutföra tolv nya fiberprojekt.

SMART – kapacitetsökning ger nya möjligheter

Vi har hjälpt mobiloperatören SMART i Filippinerna att bygga ut sitt befintliga nät. Detta gjorde vi genom att bygga ut ett transmissionsnät i form av mikrovågslänk i större delarna av Filippinerna. 

RESULTAT: Ett nät med en otrolig kapacitetsökning som banar väg för nya teknologier.

Millicom – modernare och stabilare nät

I Tanzania har vi hjälpt till med nybyggnation (full utrullning) av LTE (4G). Parallellt var vi med och moderniserade existerande GSM (2G) och WCDMA (3G) för att öka datahastigheten och minska OPEX.

RESULTAT: Ett modernare och stabilare nät med mindre driftstörningar. Nätet lanserades för kommersiell drift med överlämning till kund efter en lyckad stabilitetsperiod.

Cable & Wireless – ny utrustning ger nya möjligheter

Vi har hjälpt Cable & Wireless i Karibien att byta utrustning i ett nät som sträckte sig över 12 olika öar. När vi kom in i projektet fanns stora problem, men med vår hjälp kunde projektet ta rätt kurs och kostnader reduceras.

RESULTAT: Ny utrustning i nätet som skapar möjligheter för ny teknologi.

Movicel – tre tekniker i ett byte

Movicel i Angola fick vår hjälp för att förnya sitt nät. Tre berörda teknologier (2G, 3G och LTE) gjorde bytet särskilt komplicerat. 

RESULTAT: Ett nät med högre prestanda.